Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MACIEJ WOCIAL, kawaler z parafii tutejszej i JUSTYNA ZGÓDKA, panna z Ośrodka Duszpasterskiego św. Józefa w Choszczówce Stojeckiej.

Zapowiedź 2

MACIEJ DZIENIO, kawaler z parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich i JOANNA KOPKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

GRZEGOSZ LECHOSŁAW GÓRSKI, kawaler z parafii tutejszej i NATALIA KURPISZ , pannaz parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich

Zapowiedź 2

TOMASZ CHOJNOWSKI, kawaler z parafii tutejszej i KATARZYNA KRAWCZYK , panna z parafii św. Anny w Ustrzykach Górnych

Zapowiedź 2

DANIEL JAGLIŃSKI, kawaler i WERONIKA JASTRZĘBSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.