Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

JACEK SUCHOCKI, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha w Poświętnem i AGATA PIEŃKOWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PAWEŁ PIETRASIK, kawaler z parafii Św. Trójcy w Borowiu i ANNA URSZULA CISZKOWSKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

PIOTR PIĘTKA, kawaler i PAULINA DOMAŃSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MICHAŁ KAMIŃSKI, kawaler i ANNA ŻURAW, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

RAFAŁ AUGUSTYNIAK, kawaler i KINGA OKLESIŃSKA, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

KRZYSZTOF KOWALCZYK, kawaler i WERONIKA JANISZEK, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

GRZEGORZ STANISŁAW MISZCZAK, kawaler i AGNIESZKA TOMASZEWSKA, panna – oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

PRZEMYSŁAW MŁOT, kawaler i ALEKSANDRA JACKIEWICZ, panna - oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

PIOTR OWCZARCZYK, kawaler z parafii Matki Bożej Łaskawej w Halinowie i ALEKSANDRA KRYCKA, panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.