Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

DARIUSZ KORZEŃ, kawaler z parafii świętych Piotra i Pawła w Dębem Wielkim i IZABELA LIPIŃSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

MICHAŁ GNICH, kawaler i KLAUDIA BOGUSZEWSKA, panna  oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

RAFAŁ SUJAK, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim i

EWELINA ALEKSANDRA JACKIEWICZ , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MARIUSZ BOCIAN, kawaler z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gocławiu i

PAULINA BARBARA ROGALSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.