Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

BARTŁOMIEJ ANISZEWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich i ANNA PIĄTEK , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

TOMASZ WOJTYŃSKI, kawaler z parafii św. Mikołaja w Dobrem i IWONA URBAŃSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MACIEJ MAZUR, kawaler i ZUZANNA GABRIELA BOŻYM, panna  oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

MARIUSZ PIOTR ROJEK, kawaler z parafii Prostyń i ILONA DANUTA KULMA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MACIEJ STANISŁAW SZOSTAK, kawaler z parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie i MARTA RUTKOWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.