Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

 

BARTŁOMIEJ ANISZEWSKI, kawaler z parafii Matki Bożej z Guadalupe

w Budach Barcząckich i ANNA PIĄTEK , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

STANISŁAW PAROL, kawaler i BEATA BAJEK, stanu wolnego oboje z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.