Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MAREK MIEŚCICKI, kawaler z parafii MB Szkaplerznej

w Krzewicy i

SYLWIA SZCZĘSNA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

MATEUSZ KAŁUSKI, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP

w Kałuszynie i

NATALIA KOZŁOWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.