Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

MATEUSZ KAŁUSKI, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie i NATALIA KOZŁOWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 1

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.