Niedziela Chrztu Pańskiego

Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego. Od jutra zaczyna się Okres Zwykły trwający do Środy Popielcowej, która w tym roku wypada 14 lutego.

Dziś z racji 1-szej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja i Procesja.

O godz. 17.00 Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w salce w Domu Parafialnym.

W czasie Mszy św. o godz. 18.00 będzie śpiewał Chór  ze Szkoły Salezjańskiej w Mińsku.

Za tydzień będziemy gościć Ojca Franciszkanina z Niepokalanowa, który będzie głosić Słowo Boże, a po Mszach św. przed kościołem będzie rozprowadzał cudowny medalik z Matką Bożą.

Siostry Loretanki zapraszają narzeczonych i małżeństwa na spotkanie ze sobą i Panem Bogiem pod opieką Matki Bożej Loretańskiej w dniach 26-28 stycznia b.r. w Loretto. Rekolekcje prowadzą Siostry Loretanki, Ojcowie Sercanie oraz Beata i Wiesław Humięccy - małżeństwo z ponad 20-letnim stażem. Od kilku lat prowadzą warsztaty dla małżeństw i rodzin. Więcej informacji na plakacie.

W IV Orszaku Trzech Króli w Mińsku Mazowieckim uczestniczyło około 2,5 tys. osób.

W imieniu Pomysłodawców Orszaku Trzech Króli – Fundacji Dziękujemy za Wolność – składamy serdeczne podziękowania tym, bez których nie udałoby się przygotować tego przedsięwzięcia:

Starostwu Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim i oddziałowi Kasy Stefczyka ul. Kościuszki, pani kierownik Ewelinie Sikorskiej –  za wsparcie finansowe Orszaku

Proboszczowi par. św. Antoniego z Padwy – Ks. Kan. Januszowi Kopczyńskiemu wraz z wikariuszami.

Proboszczowi par. NNMP w Mińsku Mazowieckim – Ks. Prał. Jerzemu Mackiewiczowi wraz z wikariuszami.

Proboszczowi par. św. Michała Archanioła – Ks. Prał. Płk. Adamowi Prusowi wraz z wikariuszem

ministrantom i lektorom z tych parafii, Wspólnocie Ruchu Światło-Życie, aktorom odgrywającym role królów i Świętej Rodziny - Robertowi Ślusarczykowi, Parfait (czyt. Parfe) Mpelo, Adamowi Laskowskiemu, państwu Mnoce, Michałowi i Małgosi Eknerom

Komendzie Powiatowej Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

Towarzystwu Przyjaciół 7 Pułku Ułanów Lubelskich, panu Zenonowi Duszczykowi

harcerzom ZHR i ZHP, Oddziałowi Caritas w Mińsku Mazowieckim – pani Zofii Zawiei

Siostrom Loretankom, wszystkim pracującym przy budowie szopki

Panu Pawłowi Drzewińskiemu za przygotowanie graficzne, cyrkowi Arena i Ośrodkowi Rekreacji Konnej „Kucykowa Zagroda” – za wypożyczenie zwierząt

ochronie Orszaku, służbom porządkowym

Patronom medialnym:

Tygodnikowi „Co słychać?”, Tygodnikowi Mazowieckiemu „Nowy Dzwon”, portalowi mmz24.pl

Szczególne podziękowania składamy Panu Adamowi Zawadzkiemu za organizację i koordynacje tego przedsięwzięcia.