Zapowiedzi

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby:

ADAM KORCZAK, kawaler z parafii św. Józefa Opiekuna Pracy

w Józefosławiu i

KAROLINA ANISZEWSKA , panna z parafii tutejszej.

Zapowiedź 2

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia wyżej wymienionych związków małżeńskich, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.